آکادمی کوچینگ فارسی‌زبانان

آکادمی کوچینگ فارسی‌زبانان

رویداد‌ها۱۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹۰۹
ارتباط با آکادمی کوچینگ فارسی‌زبانان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۷۰۲۲۲۹۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آکادمی کوچینگ فارسی‌زبانان

تنها آکادمی‌ بین‌المللی کوچینگ برای فارسی‌زبانان