فینگرکدر شیراز

فینگرکدر شیراز

رویداد‌ها۴۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹۳
جمعه ۱۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰

نشست ۳۶ ام فینگرکدر

 • شیراز
 • از ۳۰,۰۰۰ تومان
آواتارفینگرکدر شیراز
جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰

نشست ۳۵ ام فینگرکدر

 • شیراز
 • از ۳۰,۰۰۰ تومان
آواتارفینگرکدر شیراز
جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰

نشست ۳۴ ام فینگرکدر

 • شیراز
 • از ۳۰,۰۰۰ تومان
آواتارفینگرکدر شیراز
جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰

نشست(سینمایی) شماره ۳۲ ام فینگرکدر

 • شیراز
 • از ۳۰,۰۰۰ تومان
آواتارفینگرکدر شیراز
جمعه ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰

نشست شماره ۳۱ ام فینگرکدر

 • شیراز
 • از ۳۰,۰۰۰ تومان
آواتارفینگرکدر شیراز
جمعه ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰

نشست شماره ۳۱ ام فینگرکدر

 • شیراز
 • از ۳۰,۰۰۰ تومان
آواتارفینگرکدر شیراز
جمعه ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰

نشست شماره ۳۰ ام فینگرکدر

 • شیراز
 • از ۳۰,۰۰۰ تومان
آواتارفینگرکدر شیراز
جمعه ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰

نشست شماره ۲۹ ام فینگرکدر

 • شیراز
 • از ۳۰,۰۰۰ تومان
آواتارفینگرکدر شیراز
جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰

نشست شماره ۲۸ ام فینگرکدر

 • شیراز
 • از ۳۰,۰۰۰ تومان
آواتارفینگرکدر شیراز
جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰

نشست شماره ۲۷ ام فینگرکدر

 • شیراز
 • از ۳۰,۰۰۰ تومان
آواتارفینگرکدر شیراز
جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰

نشست شماره ۲۶ ام فینگرکدر

 • شیراز
 • از ۳۰,۰۰۰ تومان
آواتارفینگرکدر شیراز
جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰

نشست شماره ۲۵ ام فینگرکدر

 • شیراز
 • از ۳۰,۰۰۰ تومان
آواتارفینگرکدر شیراز
ارتباط با فینگرکدر شیراز
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۳۵۵۴۸۹۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره فینگرکدر شیراز

( #فینگرکدر  |  #FingerCoder )

///

برگزار کننده گردهمایی هفتگی برنامه‌نویسان با محوریت اشتراک‌گذاری تجربه ها و انتقال دانش برای جامعه برنامه‌نویسان.

 

 (برای‌خودم برای‌خودت برای‌همه)

///