همگِرد تهران

همگِرد تهران

رویداد‌ها۱۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۶
ارتباط با همگِرد تهران
وبسایت
http://hamgerd.ir
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰.۰۰۴۹.۲۱۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره همگِرد تهران

رویدادی‌ست غیرانتفاعی برای، توامندسازی، شبکه سازی، جذب نیروی کار و تعامل کاری بچه های گردشگری.