حمیدابراهیمی

ارتباط با حمیدابراهیمی
درباره حمیدابراهیمی

مدرس مهارتهای ارتباطی و اصول و فنون مذاکره

کوچ کسب و کارهای کوچک

دارای مدرک ممتاز خوشنویسی

مدرس نقاشیخط

گرافیست ، طراح داخلی و دکوراتور