تجارت هوشمند هیراد (کارگزار کریدور صادرات و صندوق نوآوری و شکوفایی)

رویداد‌های تجارت هوشمند هیراد (کارگزار کریدور صادرات و صندوق نوآوری و شکوفایی)
ارتباط با تجارت هوشمند هیراد (کارگزار کریدور صادرات و صندوق نوآوری و شکوفایی)
درباره تجارت هوشمند هیراد (کارگزار کریدور صادرات و صندوق نوآوری و شکوفایی)

شرکت تجارت هوشمند هیردا بعنوان مجری دوره های آموزش تخصصی کسب و کار و همچنین بعنوان کارگزار کریدور و همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی فعال می باشد. این شرکت سرفصل های متنوعی را جهت توانمندسازی شرکت های دانش بنیان در حوزه مختلفی نظیر تجاری سازی و توسعه صادرات برنامه ریزی و اجرا می نماید. به منظور دریافت سرفصل‌ها و تقویم آموزشی، به سایت کریدور و یا صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه نموده و یا به وبسایت شرکت هیراد به آدرس www.hiradltd.com مراجعه نمایید.

بر مبای تفاهم صورت گرفته با نهادهای حامی، تمامی دوره های پیشنهاد شده مورد حمایت کریدور صادرات و یا صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گرفته است. لذا شرکت های دانش بنیان و شرکت های مورد تایید ستاد نانو می توانند از تخفیفات ویژه ای جهت حضور در این دوره ها برخوردار گردند.

تجارت هوشمند هیراد 

تلفن تماس: 02166421605