انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۹
ارتباط با انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
شماره برگزارکننده
۰۲۱۴۴۹۴۱۲۲۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

انجمن مديريت منابع انساني ايران ، انجمني است غير دولتي، غير انتفاعي كه در سال 1383 با هدف اشاعه فرهنگ مديريت منابع انساني، توسعه دانش و ارتقاء سطح پژوهش، مشاركت و تاثير گذاري در تدوين قوانين و مقررات و هم چنين ايجاد فضاي مناسب جهت تبادل اطلاعات، تجربيات و ايده هاي نوين در حوزه مديريت منابع انساني كشورتاسيس گرديد.