شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی اصفهان

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی اصفهان

رویداد‌ها۱۹
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۸۸
ارتباط با شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی اصفهان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۲۳۸۸۴۲۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی