شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی قم

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی قم

رویداد‌ها۱۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۲
ارتباط با شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی قم
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی قم

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی قم