انجمن علمی مهندسی صنایع صنعتی اصفهان

انجمن علمی مهندسی صنایع صنعتی اصفهان

رویداد‌ها۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۵۲
ارتباط با انجمن علمی مهندسی صنایع صنعتی اصفهان
وبسایت
http://ieiut.com/
شماره برگزارکننده
۰۹۱۸۰۸۷۰۲۵۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی