چشمه‌ی نور ایران

چشمه‌ی نور ایران

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵۹
ارتباط با چشمه‌ی نور ایران
شماره برگزارکننده
+۹۸۲۱۲۲۸۱۳۷۳۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره چشمه‌ی نور ایران

چشمه‌ی نور ایران مجتمع بزرگی از شتابگر‌های پیچیده، ابزارهای تجربی و آزمایشگاه‌های متنوع است که در دهه‌های آینده نیروی محرکه اصلی برای رسیدن به اهداف علمی و مهندسی مهم کشور خواهد بود. این طرح ملی اولین تسهیلات آزمایشگاهی در مقیاس بزرگ برای پژوهش‌های بین‌رشته‌ای در ایران است و انتظار می‌رود پس از تأسیس آزمایشگاه، سالانه هزاران دانشمند و محقق از این آزمایشگاه ملی در تحقیقات خود استفاده کنند.