انجمن علوم اعصاب اصفهان

انجمن علوم اعصاب اصفهان

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷۳
ارتباط با انجمن علوم اعصاب اصفهان
شماره برگزارکننده
contact@braina.ir
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علوم اعصاب اصفهان

با حمایت ستاد توسعه‌ی علوم و فناوری‌های شناختی ریاست جمهوری و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان