انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

رویداد‌ها۱۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۷
ارتباط با انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
شماره برگزارکننده
۰۲۱ - ۷۷۴۹۸۸۲۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی