ineo.office@gmail.com

ineo.office@gmail.com

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸۴
ارتباط با ineo.office@gmail.com
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره ineo.office@gmail.com

سازمان ملی کارآفرینی‌ایران به همراه اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران