موزه ملی علوم و فناوری ایران

موزه ملی علوم و فناوری ایران

رویداد‌ها۱۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۴۲
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰

سار پاییز

 • تهران
 • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارموزه ملی علوم و فناوری ایران
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰

کنفرانس سار تابستان

 • تهران
 • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارموزه ملی علوم و فناوری ایران
جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰

کنفرانس سار بهار

 • تهران
 • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارموزه ملی علوم و فناوری ایران
پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰

کارگاه تجربه زیست خلاقانه

 • تهران
 • از ۹۹,۹۹۹ تومان
آواتارموزه ملی علوم و فناوری ایران
جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰

کنفرانس سار زمستان

 • تهران
 • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارموزه ملی علوم و فناوری ایران
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰

کنفرانس سار پائیز

 • تهران
 • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارموزه ملی علوم و فناوری ایران
جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰

کنفرانس سار تابستان

 • تهران
 • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارموزه ملی علوم و فناوری ایران
جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰

کنفرانس سار بهار

 • تهران
 • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارموزه ملی علوم و فناوری ایران
جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۰

کنفرانس سار زمستان

 • تهران
 • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارموزه ملی علوم و فناوری ایران
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۰

کنفرانس «سار پائیز»

 • تهران
 • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارموزه ملی علوم و فناوری ایران
جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۰

کنفرانس «سار تابستان»

 • تهران
 • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارموزه ملی علوم و فناوری ایران
جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۰

کنفرانس «سار بهار»

 • تهران
 • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارموزه ملی علوم و فناوری ایران
ارتباط با موزه ملی علوم و فناوری ایران
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۸۰۷۷۶۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام