مرکز نوآوری فرهنگی امید

رویداد‌های مرکز نوآوری فرهنگی امید
ارتباط با مرکز نوآوری فرهنگی امید
درباره مرکز نوآوری فرهنگی امید

مرکز نوآوری فرهنگی امید (شرکت سفیرنوآوران امید) بستری حمایتی برای گروه‌های فرهنگی فعال در زمینه تولید محصولات چندرسانه‌ای است. مرکز امید به دنبال حمایت از گروه‌های نوپای فرهنگی-رسانه‌ای دارای ایده‌های نوآورانه و ناظر به مسائل کشور است. ما با برگزاری برنامه شتابدهی یک ساله که در طول آن از طریق تامین فضا و زیرساخت لازم، آموزش‌های حرفه‌ای و کسب‌وکار، مربی‌گری، سرمایه اولیه و فضای کاری خلاق، گروه‌ها را در تولید محصولات چندرسانه‌ای و رسیدن به مرحله تاسیس یک مؤسسه مستقل و جذب سرمایه‌گذار برای ادامه فعالیت خود همراهی می‌کنیم.

آدرس وب سایت: www.Innomid.ir