انجمن علوم و فناوری های شناختی

انجمن علوم و فناوری های شناختی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با انجمن علوم و فناوری های شناختی
وبسایت
https://iscst.ir
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۶۵۱۶۲۴۴-۲۲۴۳۱۶۱۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام