شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

رویداد‌ها۱۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۷۵
چهارشنبه ۱۹ اسفند

ایده شو هنر

  • اصفهان
  • رایگان
آواتارشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
ارتباط با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
وبسایت
http://www.istt.ir
شماره برگزارکننده
۰۳۱-۳۳۹۳۱۳۹۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی