شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

رویداد‌ها۱۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۹۸
ارتباط با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
وبسایت
http://www.istt.ir
شماره برگزارکننده
۰۳۱-۳۳۹۳۱۳۹۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی