جامعه کارآغازگران اصفهان

جامعه کارآغازگران اصفهان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱
ارتباط با جامعه کارآغازگران اصفهان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۳۷۴۰۳۲۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره جامعه کارآغازگران اصفهان

ایجاد کسب و کار با استفاده از مهارتها و فرصت های موجود و نیاز بازار در شهر اصفهان