جامعه استارتاپی کارآغازیان شیراز

ارتباط با جامعه استارتاپی کارآغازیان شیراز
درباره جامعه استارتاپی کارآغازیان شیراز

دورهمی فعالان استارتاپی و صاحبان کسب و کارهای آنلاین شیراز در کنار علاقمندان کارآفرینی و انتقال تجارب و شبکه سازی، گپ و گفت و آموزش که هر هفته برگزار میشود.