karno alzahra

رویداد‌های karno alzahra
ارتباط با karno alzahra
درباره karno alzahra

مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا ماموریت دارد زمینه ای مناسب برای افزایش مهارتهای کارآفرینی، اشاعه تفکر و فرهنگ کارآفرینی  وخودباوری در دانشجویان را فراهم نماید، و با برگزاری رویدادهای مختلف، استعدادها و توانمندی‌های بالقوه آنان  کشف و با حمایت و ایجاد تسهیلات لازم به راه اندازی کسب و کار و استارت آپهای دانشجویی کمک نماید