کار و کسب

کار و کسب

رویداد‌ها۱۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۵
ارتباط با کار و کسب
شماره برگزارکننده
۲۸۴۲۲۴۷۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره کار و کسب

کار و کسب، مرجع آموزش مدیریت با رویکرد بازار ایران و برگزارکننده دوره‌های آموزش مدیریتی به صورت عمومی و به صورت خصوصی در سازمان‌ها است.