کار و کسب

کار و کسب

رویداد‌ها۳۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸۹
ارتباط با کار و کسب
شماره برگزارکننده
۲۸۴۲۲۴۷۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کار و کسب

کار و کسب، مرجع آموزش مدیریت با رویکرد بازار ایران و برگزارکننده دوره‌های آموزش مدیریتی به صورت عمومی و به صورت خصوصی در سازمان‌ها است.