كانون فرهنگي كارآفريني دانشكده كارآفريني

كانون فرهنگي كارآفريني دانشكده كارآفريني

رویداد‌ها۱۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۷
ارتباط با كانون فرهنگي كارآفريني دانشكده كارآفريني
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۸۳۷۱۴۹۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره كانون فرهنگي كارآفريني دانشكده كارآفريني

كانون فرهنگي كارآفريني دانشكده كارآفريني