خانه استارتاپ کرج

خانه استارتاپ کرج

رویداد‌ها۱۰
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۹
ارتباط با خانه استارتاپ کرج
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۵۶۹۴۷۶۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی