خانه استارتاپ کرج

خانه استارتاپ کرج

رویداد‌ها۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۵
ارتباط با خانه استارتاپ کرج
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۵۶۹۴۷۶۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی