آزمایشگاه اینترنت اشیا

آزمایشگاه اینترنت اشیا

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۸
ارتباط با آزمایشگاه اینترنت اشیا
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۹۱۷۰۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آزمایشگاه اینترنت اشیا

آزمایشگاه اینترنت اشیا خاتم، یکی از آزمایشگاههای مجهز و مدرن دانشگاه خاتم است که با هدف توسعه محصولات و فناوری های مرتبط با اینترنت اشیا ایجاد شده است.