همفکر کرمان

همفکر کرمان

رویداد‌ها۶۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۲۴
ارتباط با همفکر کرمان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۵۳۲۸۹۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره همفکر کرمان

همفکر کرمان یک رویداد هفتگی و فرصتی برای کارآفرینان، متخصصان فناوری، طراحان و سرمایه‌گذاران است که به شبکه‌سازی،‌ تبادل نظر و یادگیری از یکدیگر بپردازند.