همفکر کرمان

همفکر کرمان

رویداد‌ها۸۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۰۵
چهارشنبه ۳۰ بهمن

صد و سی یکمین همفکر کرمان

 • کرمان
 • رایگان
آواتارهمفکر کرمان
چهارشنبه ۱۶ بهمن

صد و سیمین همفکر کرمان

 • کرمان
 • رایگان
آواتارهمفکر کرمان
چهارشنبه ۲ بهمن

صد و بیست و نهمین همفکر کرمان

 • کرمان
 • رایگان
آواتارهمفکر کرمان
چهارشنبه ۱۳ آذر

صد و بیست و سومین همفکر کرمان

 • کرمان
 • رایگان
آواتارهمفکر کرمان
چهارشنبه ۲۲ آبان

صد و بیست یکمین همفکر کرمان

 • کرمان
 • رایگان
آواتارهمفکر کرمان
چهارشنبه ۸ آبان

صد و بیستمین همفکر کرمان

 • کرمان
 • رایگان
آواتارهمفکر کرمان
ارتباط با همفکر کرمان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۹۵۵۸۲۱۸۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره همفکر کرمان

همفکر کرمان یک رویداد هفتگی و فرصتی برای کارآفرینان، متخصصان فناوری، طراحان و سرمایه‌گذاران است که به شبکه‌سازی،‌ تبادل نظر و یادگیری از یکدیگر بپردازند.