همفکر کرمان

همفکر کرمان

رویداد‌ها۴۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۴۷
ارتباط با همفکر کرمان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۹۵۵۸۲۱۸۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره همفکر کرمان

همفکر کرمان یک رویداد هفتگی و فرصتی برای کارآفرینان، متخصصان فناوری، طراحان و سرمایه‌گذاران است که به شبکه‌سازی،‌ تبادل نظر و یادگیری از یکدیگر بپردازند.