مریم صادقی

ارتباط با مریم صادقی
درباره مریم صادقی

آکادمی مدیریت مثبت

 برای زمانی ایجاد شده است که شما تصمیم خود را برای تغییر مسیر کاری و زندگی گرفتید و به دنبال حل چالش های این راه هستید تا این تغییر به بهترین شکل ممکن رقم بخورد