انجمن علمی مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه صنعتی اصفهان

انجمن علمی مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه صنعتی اصفهان

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۶
ارتباط با انجمن علمی مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه صنعتی اصفهان
شماره برگزارکننده
۰۹۰۱۰۸۲۷۳۲۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام