باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

رویداد‌ها۳۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۲۱
ارتباط با باشگاه مدیران ایران
شماره برگزارکننده
۰۲۶۳۴۲۰۹۳۴۴ , ۳۴۴۵۴۳۰۳ ۰۲۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره باشگاه مدیران ایران