بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص)

بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص)

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۳
شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰

رقابت رصدگران جایزه مصطفی (ص)

  • تهران
  • رایگان
آواتاربنیاد علم و فناوری مصطفی (ص)
ارتباط با بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص)
شماره برگزارکننده
۰۹۹۳۶۴۴۰۹۰۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی