نازنین سخاوتی

نازنین سخاوتی

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۴
ارتباط با نازنین سخاوتی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۸۱۳۴۷۱۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره نازنین سخاوتی

کوچ حرفه ای در زمینه رشد وتحول فردی و سازمانی