نازنین سخاوتی

نازنین سخاوتی

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۵
ارتباط با نازنین سخاوتی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۸۱۳۴۷۱۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره نازنین سخاوتی

کوچ حرفه ای در زمینه رشد وتحول فردی و سازمانی