تیم نوین فناوران

تیم نوین فناوران

رویداد‌ها۱۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳۶
ارتباط با تیم نوین فناوران
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۲۵۱۸۷۵۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره تیم نوین فناوران

 توسعه اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی استان گیلان
 برگزاری رویدادها و کارگاه‌های استارتاپی