کوثر دلخوشیان

کوثر دلخوشیان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با کوثر دلخوشیان
شماره برگزارکننده
۰۹۰۱۴۹۶۱۰۴۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کوثر دلخوشیان

عضو انجمن پژوهش گران، پژوهشگر برتر کشور در سال 1398، دارنده مقالات علمی پژوهشی در حوزه نانو دارو ها و گایاهان دارویی ( چاپ شده در مجله انجمن پزشکان ایران)