مرکز علمی آموزشی ثامن

رویداد‌های مرکز علمی آموزشی ثامن
ارتباط با مرکز علمی آموزشی ثامن
درباره مرکز علمی آموزشی ثامن

مرکز علمی آموزشی ثامن در سال 1389 در دانشکده فنی و مهندسی تهران مرکز تاسیس شده است.