مرکز علمی آموزشی ثامن

مرکز علمی آموزشی ثامن

شماره دبیرخانه
۰۲۱۴۴۶۰۰۱۱۶
تعداد کل رویدادها
۳۵
دنبال کنندگان
۸۰
رویدادهای مرکز علمی آموزشی ثامن

درباره مرکز علمی آموزشی ثامن

مرکز علمی آموزشی ثامن در سال 1389 در دانشکده فنی و مهندسی تهران مرکز تاسیس شده است.