معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر
شماره برگزارکننده
۰۹۱۷۲۳۸۷۵۶۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

برگزاری دوره های کوتاه مدت صنایع دستی