واحد آموزش سپیدار سیستم

واحد آموزش سپیدار سیستم

رویداد‌ها۲۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۳۹
یک‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰

آزمون سفارش گیری و پخش ویژه نمایندگان28خرداد

 • آنلاین
 • ۴۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارواحد آموزش سپیدار سیستم
شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰

آزمون جامع غیر حضوری نرم‌افزار سپیدار 27خرداد

 • آنلاین
 • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارواحد آموزش سپیدار سیستم
پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰

دوره جامع آموزش غیر حضوری نرم‌افزار سپیدار-25 خرداد

 • آنلاین
 • از ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
آواتارواحد آموزش سپیدار سیستم
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰

آزمون جامع سپیدار ویژه نمایندگان فروش24 خرداد

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارواحد آموزش سپیدار سیستم
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰

ارتباط سپیدار با سامانه مودیان 20 خرداد

 • آنلاین
 • ۴۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارواحد آموزش سپیدار سیستم
یک‌شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰

آزمون سفارش کار ویژه نمایندگان7 خرداد

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارواحد آموزش سپیدار سیستم
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰

دوره سفارش کار ویژه نمایندگان1 خرداد

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارواحد آموزش سپیدار سیستم
ارتباط با واحد آموزش سپیدار سیستم
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۱۰۲۲۲۲۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام