سیدمحمد سیدصدر

سیدمحمد سیدصدر

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با سیدمحمد سیدصدر
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۲۸۵۱۶۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره سیدمحمد سیدصدر

 سیدمحمد سیدصدر

پژوهشگر، مربی و مدرس استعدادیابی و کشف رسالت زندگی