پارک علم و فناوری  دانشگاه صنعتی شریف

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

رویداد‌ها۱۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰۰۴
ارتباط با پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
شماره برگزارکننده
۶۶۵۳۰۶۴۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی