شیرازمارکتینگ

شیرازمارکتینگ

رویداد‌ها۱۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۲
ارتباط با شیرازمارکتینگ
شماره برگزارکننده
۰۹۱۷۹۹۹۳۶۶۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شیرازمارکتینگ

شیرازمارکتینگ یک کامیونیتی(جامعه) عام المنفعه ای است که قصد دارد سطح آگاهی افراد و کسب و کارها را در زمینه مارکتینگ(بازاریابی) ارتقا ببخشد زیرا ما معتقدیم آموزش مارکتینگ برای کسب و کارها بسیار ضروری است.