موسسه تحقیقاتی، آموزشی ارگ راد اندیشان

موسسه تحقیقاتی، آموزشی ارگ راد اندیشان

رویداد‌ها۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۹
ارتباط با موسسه تحقیقاتی، آموزشی ارگ راد اندیشان
شماره برگزارکننده
۰۹۹۰۶۳۱۰۰۱۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره موسسه تحقیقاتی، آموزشی ارگ راد اندیشان

محقق و مدرس حوزه ی مدیریت، روانشناسی