شتابدهنده تک

شتابدهنده تک

رویداد‌ها۱۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۴۱
ارتباط با شتابدهنده تک
وبسایت
http://tac.ir/fa
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۲۲۵۰۹۷۹۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شتابدهنده تک

شتابدهنده تک در واقع حاصل هم فکری جمعی تعدادی از بزرگان صنف IT کشور است که به آینده فناوری و اقتصاد IT و ICT اندیشیده اند و نتیجه این هم فکری ها بستری شد با موضوع حمایت از افرادی که طرز فکر شبیه به خودمان دارند؛ افرادی که به پیشرفت اقتصادی می اندیشند، جوان، نیازمند سرمایه اما خوش فکر و ایده پرداز هستند تا این ها هم تبدیل به اجزای بخش خصوصی شوند.