گروه کاربران لینوکس تهران

ارتباط با گروه کاربران لینوکس تهران
درباره گروه کاربران لینوکس تهران

گروهی مستقل از کاربران کامپیوتر علاقه‌مند به گنو/لینوکس ساکن تهران