گروه کاربران لینوکس تهران

گروه کاربران لینوکس تهران

شماره دبیرخانه
۴۴۰۰۰۷۵۱
تعداد کل رویدادها
۱۱
دنبال کنندگان
۷۵۲
رویدادهای گروه کاربران لینوکس تهران

درباره گروه کاربران لینوکس تهران

گروهی مستقل از کاربران کامپیوتر علاقه‌مند به گنو/لینوکس ساکن تهران