انجمن علمی گروه کامپیوتر توس

انجمن علمی گروه کامپیوتر توس

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶
ارتباط با انجمن علمی گروه کامپیوتر توس
شماره برگزارکننده
۰۵۱- ۳۸۹۰۹۶۴۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی گروه کامپیوتر توس

انجمن علمی گروه کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی توس

Website: tooscomputer.ir

Telegram channel: t.me/tooscomputer20

Instagram: instagram.com/tooscomputer