انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

رویداد‌ها۵۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۴۶
ارتباط با انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۱۹۱۵۷۲۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی