انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

رویداد‌ها۵۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۴۷
ارتباط با انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۱۹۱۵۷۲۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی