انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

رویداد‌ها۵۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۳۹
ارتباط با انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی