انجمن علمی دانشجویی مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبایی

انجمن علمی دانشجویی مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبایی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۳
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبایی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۹۸۱۷۲۹۶۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی دانشجویی مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبایی

انجمن علمی دانشجویی مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبایی