«ویراستاران»

ارتباط با «ویراستاران»
درباره «ویراستاران»

«ویراسـتاران»

فعال‌ترین نهاد «ویرایش و درست‌نویسی»

هفت سال آموزش مهارت‌آموز

با ۱۴۱ کارگاه «ویرایش و درست‌نویسی»

برای ۴۲۰۰ نفر، در ۱۳ شهر ایران‌زمین

ویرایش رایانه‌ای و آماده‌سازی حرفه‌ای بیش از ۳۷۰۰ کتاب و مقاله

کارآفرینی فرهنگی برای ۲۵ نفر تمام‌وقت و ۱۲ نفر پاره‌وقت

چهار شعبه در مشهد و شیراز و اصفهان و تهران

شش سال صدرنشین نتایج گوگل با جست‌وجوی واژهٔ «ویرایش»

با تضمین «بی‌قیدوشرط رضایت» از تمامی خدمات و آموزش‌ها

در همهٔ شبکه‌های مجازی: ‌virastaran 

virastaran.net

۰۲۱۶۶۹۱۹۹۶۲