evand screen shot

شرکت کنندگان

یکی از بزرگترین دغدغه برگزارکنندگان در ثبت‌نام های آنلاین دریافت و دسترسی به اطلاعات ریز و خاصی است که از شرکت‌کنندگان برای مدیریت رویداد خود نیاز دارند.

evand feature screen shot

سوالات فرم ثبت‌نام به همراه آپلود فایل

شماره دانشجویی، نام پدر و یا کد ملی شرکت کنندگان را احتیاج دارید؟‌ قبل از تکمیل ثبت‌نام شما می‌توانید هر نوع اطلاعات تکمیلی که لازم دارید، از شرکت کننده دریافت کنید.

evand feature screen shot

مدیریت شرکت کنندگان

برای مدیریت رویداد، لیست شرکت‌کنندگان را روی کاغذ و یا در شیت‌های مختلف در اکسل نگهداری می‌کنید؟ با استفاده از ایوند، لیست شرکت کنندگان را در یک نگاه بررسی کنید، اطلاعات آنها را ویرایش کنید و حتی برای آنان پیغام بفرستید.