evand screen shot

کد ادغام با وب‌سایت

رویدادتان وبسایت اختصاصی دارد؟‌ اما ابزار پرداخت آنلاین ندارید؟ با قراردادن چند خط کد در وبسایت رویدادتان قابلیت فروش و ثبت نام ایوند را به وبسایتتان اضافه کنید.

evand feature screen shot

مشاهده میزان فروش و لیست شرکت‌کنندگان

مخاطبین شما از طریق وبسایت خودتان در رویداد شما ثبت نام می‌کنند ولی تمام اطلاعات در یک لیست واحد در ایوند ذخیره شده و به راحتی قابل دسترسی برای شما است.

evand feature screen shot

تجربه ای لذت‌بخش و یکپارچه

با استفاده از کد ادغام مخاطبین شما تجربه‌ای یگانه و لذت‌بخش برای ثبت نام در رویداد شما خواهند داشت. کد ادغام با سایت ایوند، این قابلیت را دارد که تا حد امکان، با رابط کاربری وبسایت شما یکسان سازی شود.

یک حقیقت !

وقتی که مخاطب مستقیم از وب‌سایت شما در رویداد ثبت نام می‌کند، تجربه کاربری بالاتری دارد و کمتر مخاطب را از دست می‌دهید.

evand feature screen shot

طبق آماری داخلی ما تا به امروز ۲۳٪‌ از رویدادهایی که رویداد ایوند تعریف شده اند از کد ادغام در سایت اختصاصی خود نیز استفاده کرده اند.