evand screen shot

شرکت کنندگان

یکی از بزرگترین دغدغه برگزارکنندگان در ثبت‌نام های آنلاین دریافت و دسترسی به اطلاعات ریز و خاصی است که از شرکت‌کنندگان برای مدیریت رویداد خود نیاز دارند.

evand feature screen shot

تحلیل‌گر اختصاصی خود را دارید؟

طبیعتا تمام مسئولیت ها اجرای یک رویداد موفق به عهده یک نفر نیست. شاید شما هم تحلیلگر اختصاصی رویداد خود را دارید! با استفاده از ویژگی مدریت نقش ها، میتوانید افراد مختلفی را به رویداد خود اضافه کرده و مسئولیت های مختلفی به آنها بسپارید.

evand feature screen shot

با تحلیل داده ها و کانال‌های ورودی می‌توانید تصمیم‌های هوشمندانه‌تری برای رویداد بعدی خود بگیرید.